Kuidas saada nõude lõpetamise akt

Võlgnikehagi annab omandiõiguse varale garantiid andmata. [1] Näiteks ei anna vara võõrandav isik isegi garantiid, et vara kuulub. Sel põhjusel on kohtuvaidluse lõpetamise aktid sobivad ainult vara lähetamisel lähedaste pereliikmete vahel, näiteks abikaasade lahutamisel. [2] Üles Nõudeakti koostamiseks peaksite leidma õige vormi ja esitama nõutud teabe.

Lõpetamisnõude akti koostamine

Otsige abi advokaadilt või advokaadibüroolt. Vaidlustusnõude saamine võib olla segane ja keeruline. Parim on terminoloogia, pealkirjade ülekandmise jms selgitamiseks advokaadi või tiitlifirma abi.
  • Kinnisvaraadvokaadi saatekirja saate lähimasse advokatuuri helistades.
Lõpetamisnõude akti koostamine
Vormide või mallide otsimine. Teie osariigis või maakonnas võib olla Quithagi avaldus „täitke tühi”, mida saate kasutada. Peatuge oma maakonna kinnistusosakonnas kontrollimiseks. Seda kontorit nimetatakse tõenäoliselt aktide salvestaja kontoriks või millekski sarnaseks. Vorm võib olla saadaval ka maakohtu veebisaidil.
  • Kasutage kindlasti oma osariigis kinnitatud vormi.
  • Need vormid on tavaliselt kogu riigis ühesugused, nii et võite kasutada mis tahes maakonna vormi.
Lõpetamisnõude akti koostamine
Selgitage välja, kes akti koostas. Dokumendi ülaosas võib olla rida, kuhu saate sisestada selle, kes koostas Quitclaini akti. [3] Täitke see teave.
Lõpetamisnõude akti koostamine
Riik, kes uue akti vastu võtab. Akt võib sisaldada ridu ka selle inimese nime ja aadressi sisestamiseks, kes peaks pärast akti saamist selle akti koopia saama. See on isik, kes saab vara. Kinnistusbüroo saadab sellele isikule nii ärakirja kui ka tulevased maksudeklaratsioonid. [4]
Lõpetamisnõude akti koostamine
Nimetage osapooled. Peate tuvastama „andja”, kes on vara võõrandav isik, ja „toetuse saaja”, kes on vara saaja. Võite esitada ka nende aadressid või maakonna, kus nad elavad. [5]
  • Tiitlifirmalt saate dokumendi, mis näitab viimast seaduslikku omanikku ja kes selle neile väljastas. Võite taotleda kinnistu pealkirjaotsingut, et teada saada, kas andja on seaduslik omanik, ja teada saada, kas maatükk kuulub mitmele isikule. Kui kogu vara võõrandatakse, peavad kõik omanikud oma omandiõiguse üle andma.
Lõpetamisnõude akti koostamine
Esitage muud põhiteavet. Teie avaldus quitclaim kohta peaks sisaldama ka ülekande kuupäeva ja makstud summat. Isegi kui te maa eest raha ei maksnud, nõuab seadus tavaliselt vähemalt ühe dollari noteerimist.
  • Näiteks võib teie avaldus kohtulahendi kohta lugeda järgmist: „Täieliku ja väärtusliku tasu eest ühe ja 100 dollari suuruse summa eest teeb Michigani osariigi Big County täiskasvanud elanik Kristen T. Jones sel 3. juunil 2017. müüme, müüme, vabastame, loobume, loobume nõudest ja edastame Michigani osariigi Big County täisealisele elanikule Michael T. Jonesile kõik õigused, omandiõiguse ja huvi järgmiste kirjeldatud kinnisvarade vastu. ”. [6] X Uurimisallikas
Lõpetamisnõude akti koostamine
Lisage vara juriidiline kirjeldus. See tehakse praeguse akti kohta, mille leiate maakonna kinnistusosakonnast. Mõnede nõude tühistamise aktide jaoks on vaja maatüki numbrit või piiride kirjeldust või mõlemat. [7]
  • Võimalik, et peate määrama ka maakonna ja osariigi, kus maa asub. [8] X Uurimisallikas
  • Kontrollige veelkord vara juriidilist kirjeldust ja veenduge, et olete selle õigesti sisestanud. [9] X Uurimisallikas Kui teete vea, võib tekkida piiritüli.
Lõpetamisnõude akti koostamine
Kaasa allkirjaplokid. Üldiselt peab andja allkirjastama. Kuid mõned riigid nõuavad ka, et kohustatud isik ja tunnistajad allkirjastaksid avalduse. Lisage kuupäeva allkirja read ja read.
Lõpetamisnõude akti koostamine
Lisage notariblokk. Igal mallil või vormil peaks olema juba trükitud notariplokk. [10] Kui kirjutate oma vormi, leidke veebist sobiv blokk ja sisestage see lehe allossa. Lisage notari allkirjastamiseks rida.

Teie Quitclaim Act'i täitmine

Teie Quitclaim Act'i täitmine
Logi notari ette. [11] Notarid leiate kohtumajast, kinnistusbüroost või äärmisel juhul suurtest pankadest. Võtke isikutuvastus, näiteks kehtiv riigi väljastatud isikutunnistus või pass. Tõenäoliselt peate maksma väikest lõivu, kui soovite, et Quitchalli akt oleks notariaalselt kinnitatud.
Teie Quitclaim Act'i täitmine
Täitke muud paberimajandus. Sõltuvalt teie asukohast peate võib-olla enne dokumendi esitamist täitma muud vormid. Kõigi vormide kohta küsige kinnistusosakonna kantseleilt. Näiteks peate Californias täitma omandiõiguse muutmise esialgse aruande (PCOR). Selle vormi saate dokumentide registri kontorist. [12]
Teie Quitclaim Act'i täitmine
Esitage akt. Viige täidetud akt maakonna maakonna, kus maa asub, aktide registrisse. Salvestamiseks tuleb maksta väikest tasu, tavaliselt vähem kui 100 dollarit.
  • Tegu on kehtiv ka siis, kui seda ei registreerita. Sellegipoolest annab akti registreerimine avalikkusele teada uue varaomaniku ning sel põhjusel peaksite selle võimalikult kiiresti registreerima. [13] X Uurimisallikas
Teie Quitclaim Act'i täitmine
Saatke koopia toetuse saajale. Maa-amet võib saata koopia toetuse saajale, kuid peaksite ka edastama. Hoidke oma koopiat koos teiste oluliste paberitega kindlas kohas.
Kas abikaasa saab anda koos oma naisega tema omandis oleva vara täielikult oma naisele koos lõpetamisnõudega?
Kui paar on endiselt abielus, siis ei - abieluseadused nõuavad, et mõlemad peavad omama kodu. Kui nad on lahutanud, siis jah, siis saab teo ühele või teisele poolele loobuda. See aga ei eemalda isikut hüpoteegist, kui see on soovitud tulemus.
Kas ma saan hüvitada hüpoteegi kinnisasjale?
Võite, kuid see ei vabasta teid vastutusest hüpoteegi ees. Üksikisiku hüpoteegist eemaldamiseks tuleb kodu müüa, sõltuvalt olukorrast, refinantseerida.
Kas lõpetamisnõue on pöörduv? Kas algne omanik saab üleandmise tühistada?
Algne omanik ei saa seda lihtsalt tagasi võtta ega lõpetamistaotlust tühistada. Lõpetamisnõudele võib olla lisatud mõni kirjalik märkus, et nad võivad vara tagasi võtta teatud aset leidnud sündmuste korral, näiteks toetuse saaja surma korral, siis annab andja vara tagasi vastavalt toetuse andmise tingimustele. Kui andja annab toetuse saajale 100% ilma mingite tingimusteta, siis ei ole toetuse saajal algse andja ees muid kohustusi peale selle, mida abielulahutus või tavaõiguslik abielukokkulepe näeks ette vara arveldamise või testamendi või äripartnerluse kokkuleppe korral. Kui testamenti ei ole, läheb testamenditäitja või haldur ja advokaat testamendiga pärandvara arveldamiseks ja algsel andjal ei ole mingit nõuet, välja arvatud juhul, kui nad on pärijad või neil on kogukonna omandiõigustest tulenevad õigused, välja arvatud juhul, kui selle valdamiseks on midagi ette nähtud. naasta algse andja juurde. Konto andja võib ka nõuda, et vara antakse kolmandal osapoolel teatava sündmuse korral, näiteks kui ta andis loa saaja elu lõpetamisnõude, siis läheb see tagasi tema sõbrale. Lisaks sellele võib maa saaja, st toetuse saaja, loobuda selle nõudmisest kellelegi teisele, kellel võib teatud tingimustel olla õigusi. Saaja on nüüd toetuse andja. Toetuse saaja saab oma omandiõiguse üle anda ainult juhul, kui tegemist ei ole omandiõiguse ühise üürimisega, kuid kõige parem on küsida advokaadilt, kas õigused on andjal ja toetuse saajal, kui see on küsimus. Teatud asjaoludel võib see muutuda segaseks.
Kust saaksin taotleda loobumise avalduse vormi?
Tiitlifirma võib sulgemisnõude vormi esitada sulgemise ajal, näiteks kui ostja võtab hüpoteegi ainult nende nimel, kuid soovib omandiõiguse abikaasale üle anda. Nad võivad aidata selle lõpuleviimisel, kuid ei saa anda nõu pealkirja võtmise kohta. Samuti võivad nad avalikkusele välja anda tühjad vormid, kui neid palutakse vajadusel kasutada.
Mida teha, kui mu endine hüljatud maja, mille me koos ostsime, et ta teolt maha saada? Proovin muuta hüpoteeklaenu, kuid mulle öeldakse, et nad vajavad lahkumisavaldust.
Vormi ise saab osta Office Depotist. See on pakendis umbes 10 dollarit.
Kas USA kodanikud saavad Kanada omandi võõrandamiseks kasutada USA lahkumisavaldust?
Ei. Kui kinnisvara võõrandatakse või müüakse, tuleks see PPW-sse kirjutada ja järgida kõiki osariigi, provintsi ja riigi piires kehtivaid seadusi.
Kas peaksin oma laste kodust lahkumiseks koostama kiire nõudeakti?
Võite seda teha, seades selle asemel elatistaseme. Konsulteerige oma advokaadiga.
Kas teisele osapoolele üleandmiseks tuleb vara täielikult maksta?
Ei. Sa võid teha subjektiga tehingu. Siin kantakse akt üle ja selle asemel maksab võla uus omanik.
Mis saab, kui tegu on usaldusfondis?
Kinnisvara kuulub usaldusühingule. Ainult haldur saab vara üle anda.
Mis saab, kui nii omanik kui tütar on märgitud toetuse saajaks? Mis juhtub, kui keegi sureb? See on Michiganis.
Peaksite advokaadile seda akti näitama.
Kuidas luua ehitatavale majale pealkiri ja toiming?
Mõelge hoolikalt enne, kui nõustute kasutama Quitclaim-akti. Näiteks ei tohiks te kunagi nõustuda avalduse esitamisega, kui te ei tunne isikut, kes teile vara üle annab. Sellel inimesel ei pruugi olla isegi kinnisvara. Kui aktsepteerite quitclake'i akti, pole teil õigusabi, kui selgub, et müüjal ei olnud puhast pealkirja. [14]
Kui omandisuhtes on kahtlusi, austatakse tehtud tegusid üldiselt. Kui 2-le erinevale inimesele on väljastatud 2 akti, siis reeglina võetakse aluseks üks. Kui tegu on registreerimata, peetakse seda tavaliselt austamiseks, kui seda ei vaidlustata. Sel juhul pannakse pealkirjale pilv, mis nõuab kohtumääruse eemaldamist.
permanentrevolution-journal.org © 2020