Kuidas saada põllumeeste turu alustamiseks valitsuse toetust

Põllumajandustootjate turu alustamiseks on abikõlblikele taotlejatele saadaval valitsuse toetusi põllumajandusturismi edendamiseks tehtavate jätkuvate pingutuste toetamiseks. Sihtfinantseerimise all on näiteks kodumaised põllumeeste turud ja teeäärsed puistud. Programmid hõlbustavad põllumeeste harimist ja koolitust mitmes valdkonnas, sealhulgas ettevõtluse kavandamine, turu loomine ja arendamine. Põllumajandustootjate turu alustamiseks sihtfinantseerimise saamise kõlblikkusnõuded ja taotlemise kord varieeruvad olenevalt sellest, kus te elate. Siin on kasulikke näpunäiteid ja soovitusi põllumajandusturu alustamiseks sihtfinantseerimise saamiseks.
Mõista ja teadvustada, et üksikutel riikidel, kes pakuvad põllumeeste turu alustamiseks sihtfinantseerimist, on oma juhised, mida peate taotluse täitmisel järgima. Tehke mõned esialgsed uuringud elukoha piirkonnas, et uurida, millised võimalused on olemas.
Määrake oma abikõlblikkus põllumajandusturu alustamiseks sihtfinantseerimise saamiseks. Näitena võib tuua Ameerika Ühendriikide põllumajandustootjate turu edendamise programmi (FMPP). FMPP toetab põllumajandusprojekte, kus põllumajandustootjad reklaamivad ja müüvad oma tooteid aktiivselt otse tarbijatele.
  • Mõelge FMPP-programmile, kui elate Ameerikas ja vastate nende loetletud kategooriate juhistele. FMPP programmi toetuse saamiseks kõlblikud kategooriad on järgmised: põllumajandusühistu, tootjavõrgustik, tootjate liit, kohalik omavalitsus, mittetulundusühing, avaliku sektori kasu pakkuv ettevõte, majandusareng, piirkondlik põllumeeste turuamet või hõimuvalitsus.
Hinnake oma kavandatud põllumajandustootjate turuprojekti, hinnates, kas see vastab rahastamist pakkuva valitsusasutuse kehtestatud suunistele ja nõuetele. Enamikul toetustest on selgesõnalised juhised selles mõttes, et rahalist toetust saab kasutada ainult konkreetsete projektide jaoks, kuna need võivad olla otseselt seotud talude parendamise ja arendamisega, mitte isiklikuks kasutamiseks.
Esitage oma abikõlblikkuse kohta kirjalik tõend valitsusasutusele, kellele esitate põllumajandusturu alustamiseks toetuse taotluse. Sõltuvalt teie elukohast võivad konkreetsed nõutavad dokumentide tüübid olla erinevad ja põhinevad teie staatusel.
Valmistage ette avaldus põllumajandusturu alustamiseks sihtfinantseerimise saamiseks. Olenemata elukohast keskendub osa taotlusprotsessist selgitusele, miks te toetust taotlete ja kuidas rahastust kasutate.
Lisage toetuse taotlusele oma kavandatud kulude üksikasjalik loetelu. Esitage selgelt ja osutage olulist tuge kõigi oma kuluartiklite õigustamisel.
Jätkake toetuse taotlemist, arutades, kuidas saavad teie projektitegevusest kasu kogukonna teised liikmed, sealhulgas põllumajandustootjad, müüjad ja tarbijad. Kaasake kõik võimalikud probleemid, mis võivad tekkida, ja oma kava võimalike raskuste lahendamiseks.
Tõstke esile, kuidas lähete kavandatud projektile, kui see on juba selline, mida teised organisatsioonid on juba uurinud. Kui arvate, et teie organisatsioon õnnestub seal, kus teised on läbi kukkunud, siis peate olema veenev komiteele, mis vaatab teie toetustaotluse läbi.
Näita komiteele, kes vaatab läbi teie toetusetaotluse, et olete valmis ja saate seda edukalt oma kavandatud põllumeeste turuprojekti lõpuleviimisel läbi viia. Toetage oma avaldust eesmärkide saavutamiseks selge ja sisutiheda eesmärgiga.
permanentrevolution-journal.org © 2020